Sözlükte "karakter" ne demek?

1. Bir nesnenin, bir bireyin kendine özgü yapısı, onu başkalarından ayıran temel belirti ve bireyin davranış biçimlerini belirleyen ana özellik, özyapı, ıra, seciye; basımda harf türü.
2. Bir kimsenin ya da bir insan grubunun tutumu; duygulanma ve davranış biçimi; bireyin kendi kendisine egemen olmasını, kendi kendisiyle uyum içinde bulunmasını, düşünüş ve eylemlerinde tutarlı, sağlam kalabilmesini sağlayan özellikler bütünü.
3. Üstün manevi özellik; bir yapıtta duygu, tutku ve düşünce yönlerinden ele alınan kimse.

Cümle içinde kullanımı

Yıldız'ın iyi bir eğitimi, kuvvetli bir karakteri var.
- A.Gündüz

Karakter kelimesinin ingilizcesi

[Character (1997 film)] n. character, nature, disposition; figure, personage; letter or symbol
n. character, personality, constitution, fiber, fibre, form, persona, personage, self, strain, person
Köken: Fransızca

Son eklenenler